5. marca sa nám vôbec nebude voliť ľahko. Ale pôjdeme, lebo tu chceme žiť. Voľbou zároveň odkazujeme, že rozdaním kariet pre nás nič nekončí.

Budeme vás aktívne sledovať počas celého volebného obdobia ako sebavedomí občania, ktorí za svoj hlas očakávajú férový štát, vládu práva bez výnimky a kvalitné služby.

Budeme žiadať oslobodenie inštitúcií spod skrytých záujmov. A konkrétne výsledky. Najmä od polície, prokuratúry, súdov.

Prešľapy vám zrátame a spojíme sa vždy, keď zneužijete moc či verejné peniaze. Dohliadneme, aby ste kľúčové inštitúcie obsadili kvalitnými a čestnými ľuďmi, nie bábkami.

Volíme, ale nezľavíme. A budeme sa pozerať...

Podpis Aliancie Fair-play

Dôležité upozornenie!

Štátna komisia pre voľby nám na naše otázky odpovedala uznesením, že vás nemáme navádzať, aby ste si fotili volebné obálky. Vraj nemôže existovať dôkaz o tom, ako a či ste volili.

Komisia podľa náš šliapla riadne vedľa a sme pripravení sa o to sporiť na súde. Ak nemôže existovať dôkaz, či sme volili, mala by Komisia zakázať politikom, aby sa dali fotiť a nakrúcať pred volebnými urnami. Toto jej rozhodnutie nemá oporu v zákonoch, ani nálezoch Ústavného súdu a po konzultáciách s právnikmi vám nič nehrozí, ak si odfotíte volebnú obálku a fotku zverejníte.

Ak sa napriek týmto informáciám zapojíte do našej kampane, dodržiavajte prosím naše inštrukcie. Kreslite oko na obálku (tak, aby ste nepokreslili štátnu pečiatku) a zdieľajte iba fotku obálky.

Prosím, nekreslite oko na volebné lístky, nefoťte si ich a fotky nezverejňujte. Je to v rozpore s nálezom Ústavného súdu.

Pridajte sa

Nakresli oko na obálku
Choďte voliť. Na obálku nakreslite oko, ale nepokreslite pečiatku. Nekreslite v žiadnom prípade na hlasovací lístok. Oko bude symbolom našich občianskych požiadaviek uvedených vyššie vo výzve.
Nakresli oko na obálku
Zdieľajte fotku volebnej obálky na sociálnych sieťach s vlastným odkazom a hashtagom #vidímvás. Nefoťte si a nezdieľajte v žiadnom prípade hlasovacie lístky.
Pridajte sa do občianskej základne. Nechajte nám kontakt. Nasledujúce roky pôjde o veľa. Budeme vás potrebovať a oslovíme vás vždy, keď sa budeme musieť spojiť a postaviť proti zneužitiu moci či za konkrétne riešenia. Záleží len na nás, čo politikom dovolíme.

O čo pôjde nasledujúce volebné obdobie?

Čím sa zaoberal ústavný súd?

Ústavný súd sa naozaj zaoberal tajnosťou volieb. Tajnosť volieb však chápe ako utajenie informácie o tom, za koho volič hlasuje, nie či hlasuje. Súd dokonca konštatoval, že občania môžu sami hovoriť, ako hlasovali, ale nemôžu o tom zbierať dôkazy.

Odfotenie obálky preto nie je porušením tajnosti volieb. Je navyše bežnou praxou, že si fotky a spravodjské záznamy spred urny robia aktívne a dobrovoľne samotní politici. V ostatných rokoch si takéto fotky často robili aj voliči a zverejňovali ich na sociálnych sieťach. Nie je nám známe, že by sa Volebná komisia takými fotkami zaoberala alebo by toto konanie niekedy postihovala.


Kedy bude môj hlas platný?

Hlas bude platný, ak vložíte jeden hlasovací lístok do oficiálnej obálky, ktorú vám odovzdala volebná komisia. Komisia nemôže prihliadať na to, či ste na obálku alebo lístok niečo pripísali / prikreslili. Musí byť zrejmé, že ide o oficiálnu obálku a oficiálny hlasovací lístok a komu hlas prideľujete.

Na lístku si môžete vybrať 4 kandidátov, ktorých mená označíte krúžkami. Ak označíte menej, budú platné všetky krúžky. Ak označíte viac, na krúžky sa nebude prihliadať, ale hlas pre stranu ostáva platný. Na preferenčné hlasy pre kandidátov sa neprihliada ani vtedy, ak mená označíte inak ako krúžkom.